امروز شنبه ، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

واسطه مفصل 3M 2181

کیت افزایش ظرفیت مفصل 3M 

با استفاده از کیت 3M 2181 میتوان تعداد ورودی و خروجی ها و تعداد ظرفیت مفصل را افزایش داد.

با هر کیت تعداد 4 ورودی و 2 عدد کاست به ظرفیت مفصل افزوده می شود.

این کیت در محل انشعابات شبکه های فیبر نوری کار را میسر میکند.