پویش تجهیز صنعت پاسارگاد

گواهینامه ها و تاییدیه ها

گواهینامه ها

گواهینامه ثبت طرح صنعتی کاست فیبر نوری

گواهینامه ثبت طرح صنعتی کاست فیبر نوری

در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده جزئیات

گواهینامه ثبت طرح صنعتی پریز فیبر نوری

گواهینامه ثبت طرح صنعتی پریز فیبر نوری

در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده جزئیات

تاییدیه ها

تاییدیه تولید مفصل نوری (خاکی -کانالی )

 تاییدیه تولید مفصل نوری (خاکی -کانالی )

از شرکت مخابرات ایران

تاییدیه تولید جعبه پلیمری دیواری فیبر نوری

تاییدیه تولید  جعبه پلیمری دیواری فیبر نوری

(OCDB-Out Door) از شرکت مخابرات ایران