پویش تجهیز صنعت پاسارگاد

انواع فیوژن فیبر نوری

انواع فیوژن فیبر نوری

بازدیدها: 68

فیوژن به منظور ایجاد اتصال بین دو کابل فیبر نوری استفاده می شود که به ان جوش فیبر نوری هم می گویند ، در این روش از گرما برای اتصال فیبرهای نوری به یکدیگر استفاده می شود. جوش دادن دو فیبر نوری توسط دستگاهی به نام فیوژن انجام می شود.

دستگاه فیوژن برای به هم متصل کردن و جوش دادن سطح مقطع دو فیبر نوری استفاده می شود. نحوه کار به این صورت است که سر دو فیبر نوری در دستگاه گذاشته می شود و درب دستگاه بسته است و می توانید دو فیبر نوری نازک که از دو طرف به دستگاه وارد شده و ادامه کار توسط دستگاه به صورت اتوماتیک انجام می گیرد و مراحل کار از طریق LCD دستگاه قابل مشاهده است.