پویش تجهیز صنعت پاسارگاد

اسپلیتر فیبر نوری

اسپلیتر فیبر نوری

بازدیدها: 46

اسپلیترها جهت تقسیم یک یا دو ورودی فیبر نوری به 2 ، 4 ، 8 ، 16 ،  32 ، 64  و 128 خروجی فیبر نوری استفاده می گردد .

اسپلیترها در شبکه های فیبر نوری از قبیل FTTH-  FTTX مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت مشاهده جدول مشخصات فنی انواع اسپلیتر کلیک کنید