امروز سه شنبه ، ۱ آبان ۱۳۹۷

مفصل هوایی

مفصل هوایی فیبر نوری- Dome Splice Closure

 

دارای گسکت (واشر لاستیکی ) جهت آببندی

اسمبل و آببندی آسان 

قابل استفاده بروروی تیرهای  آهنی و  دیرک های سیمانی

 دارای پوشش مناسب جهت استفاده در محیط های اسیدی