امروز یکشنبه ، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

مفصل هوایی فیبر نوری

مفصل هوایی فیبر نوری

 Dome Splice Closure

24 کور تا 144 کور

 

دارای گسکت (واشر لاستیکی ) جهت آببندی

اسمبل و آببندی آسان 

قابل استفاده بروروی تیرهای  آهنی و  دیرک های سیمانی

 دارای پوشش مناسب جهت استفاده در محیط های اسیدی