امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

EXFO قلم نوری

Visual Fault Locator

FLS-241

Made in Canada
ساده ترین راه برای تست فیبر استفاده از قلم نوری می باشد
با اتصال به کانکتور فیبر و درخشیدن لیزر قرمز رنگ عدم قطعی فیبر را نشان میدهد
 برد این دستگاه 5 کیلومتر میباشد و در فیبر های single mode و multi mode استفاده می شود.

Features and Benefits
Bright red laser at 635 nm
Pulsed and CW operation

(50hours of operation (typical
Standard AAA alkaline batteries
Rugged and weatherproof
2.5mm universal connector A