پویش تجهیز صنعت پاسارگاد

واسطه مفصل 2181-3M

واسطه مفصل 2181-3M

  • افزایش تعداد ورودی با هر کیت : 2 ورودی -2 خروجی

  • افزایش تعداد کاست با هر کیت : 2 کاست

بازدیدها: 44

با استفاده از کیت 3M 2181 میتوان تعداد ورودی و خروجی ها و تعداد ظرفیت مفصل را افزایش داد.

با هر کیت تعداد 4 ورودی و 2 عدد کاست به ظرفیت مفصل افزوده می شود.

این کیت در محل انشعابات شبکه های فیبر نوری کار را میسر میکند.