پویش تجهیز صنعت پاسارگاد

انواع آداپتور و اتنیتور فیبرنوری

انواع آداپتور و اتنیتور فیبرنوری

آداپتور فیبر نوری برای اتصال سر کانکتورهای فیبر نوری به هم استفاده می شوند که به آنها کوپلر فیبر نوری نیز گفته می شود.

اگر چه ممکن است شکلهای متفاوتی داشته باشند، اما عملکرد تمامی آن ها یکسان می باشد.

با توجه به اشکال و ساختارهای مختلف، آداپتور فیبر نوری را می توان در کلاس های مختلفی، مانند آداپتور فیبر نوری FC ، آداپتور فیبر نوری SC ، آداپتور فیبر نوری ST ، آداپتور فیبر نوری LC و غیره دسته بندی نمود.