امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

کاست 24 کور 4 ورودی

کاست نتورک 24 کور  چهار ورودی لولایی

24 single fusion splices

Fiber entry/exit : At 4 corner of the tray

Max Capacity : 24 Cores

PLC Splitter Holder

Silicon Black Crimp Holder