امروز پنجشنبه ، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

پیگتیل

پیگتیل فیبرنوری
پیگتیل فیبر نوری PIGTAIL پیگتیل  فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک...