امروز یکشنبه ، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیگتیل

پیگتیل فیبرنوری
PIGTAIL پیگتیل  فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور...