امروز چهارشنبه ، ۲۹ آبان ۱۳۹۸

پیگتیل

پیگتیل فیبرنوری
PIGTAIL پیگتیل  فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور...