امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

پیگتیل

پیگتیل فیبرنوری
PIGTAIL پیگتیل  فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور...