امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

EXFO پاورمتر

EXFO FPM-302


ساخت کانادا
 

قابلیت اندازه گیری توان پرتو نوری شبکه های فیبر نوری در طول موج ها (PONs) at 1310 nm,1490 nm and 1550 nm. و سه طول موج ITU-T, (G.983.3) for PONsپاورمتر EXFO
اندازه گیری دقیق 

توانایی بررسی بسیار دقیق و اندازه گیری در 10 طول موج مختلف و ارائه گزارش
 

شناسایی طول موج ها به طور اتوماتیک