امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

پاورمتر

پاورمتر Tribrer
AOP-100T  Made in Taiwan  Providing distinct power values for 1310 nm, 1490 nm and 1550 nm •    Pass through measurement •  ...
EXFO پاورمتر
EXFO FPM-302 ساخت کانادا   قابلیت اندازه گیری توان پرتو نوری شبکه های فیبر نوری...