امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

مفصل نتورک 144 کور-M

مفصل فیبرنوری 144 کور

 

مفصل پر ظرفیت شش ورودی و خروجی

Large fiber optic splice closure

In-Let Cable Size: Min. Ø8 ~ max.Ø29

Cable Entry & Exit : 3 & 3

No. of splice trays : 6

Max Capacity : 144 Cores

(Tray Capacity: OST-F-1 (24Core

Dimension : 454x187x166mm