امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

سومیتومو

+Sumitomo Type-71C


 

Type -71+ -C Direct Core Monitoring Fusion Splicer

Remote intractive maintanance via internet 

 

ویژگی ها:
وزن
سبک  2.1 کیلوگرم با باتری
زمان جوش و اتصال فوق العاده سریع : 7 ثانیه
زمان
حرارت کریمپ حرارتی  سریع 28 ثانیه
صفحه نمایش لمسی
نرم افزار ساده